HACKUM

Тун удахгүй

Арай өөрөөр...

Facebook
+

Hackum

Бид өөрсдийн мэдлэг чадвараа ашиглан хүмүүсийн амьдрал, мэдээлэлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, нийгмийн сайн сайханд хувь нэмрээ оруулах шинэ шилдэг санаачлагийг гарган хэрэгжүүлдэг клуб юм. Бид өөрчлөлтийг хүлээдэг биш өөрсдөө манлайлж хийдэг хамт олон болж мэдээллийн ил, тод хүртээмжтэй байдлыг өндөр түвшинд хүргэхийг эрмэлзэнэ.

Хэсгүүд

Програм хангамж

Контент

Маркетинг

Зохион байгуулагч

Холбоо барих