Бидний тухай

C:\Users\yusot\Downloads\icon-last2 (1).png

Монгол Улсын Их Сургуулийн “HACKUM” клуб нь 2017 оны 8-р сар “HACKUM” фейсбүүк чатботыг гаргаж 2017 оны 9-р сард албан ёсоор байгуулагдсан бөгөөд Мэдээлэл технологийн чиглэлийг барьж үйл ажиллагаа явуулдаг клуб билээ. Бидний клуб нь контент, зохион байгуулагч, программ хангамж, маркетинг гэсэн бүтцээр явагдаг бөгөөд нийт 80+ гишүүнтэй бөгөөд үүнээс байнгын гишүүд 60, түр гишүүнчлэлтэй 20 гишүүдтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Клубийн эрхэм зорилго.

“Бид өөрсдийн мэдлэг чадвараа ашиглан хүмүүсийн амьдрал, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, нийгмийн сайн сайханд хувь нэмрээ оруулах шинэ шилдэг санаачилга гарган хэрэгжүүлдэг клуб юм. Бид өөрчлөлтийг хүлээдэг биш өөрсдөө манлайлж хийдэг хамт олон болж мэдээллийн ил, тод хүртээмжтэй байдлыг өндөр түвшинд хүргэхийг эрмэлзэнэ”

Клубийн алсын хараа

“Гишүүн бүр суралцах хугацаандаа  эзэмшиж буй мэргэжлийнхээ дагуу нийгэм болоод хүмүүсийн амьдралд нөлөөлөхүйц төсөл, хөтөлбөрийн нэг хэсэг болж туршлага хуримтлуулж авдаг МУИС-н шилдэг клуб болох.”

Клубийн үйл ажиллагаа

C:\Users\yusot\Desktop\1 (632).JPG

Фэйсбүүк хаяг: fb.com/HACKUMcom

Холбоо барих: 9712 1221, 8916 5953, 9930 6978, 9991 9371