Шинэ гишүүнчлэлийн анкет

Тус бүртгэлийн анкет нь 2019 оны хаврын улиралд клубд элсэгчид зориулсан бөгөөд бөглөж дуусгахад 20 минут хэрэгтэй бөгөөд асуулт бүрд үнэн, бодит мэдээлэл оруулна уу.

Хувийн мэдээлэл - Step 1 of 2