Дэмжигч байгууллагууд

Бидний клубыг дэмжин Монголын Мэдээлэл технологийн ирээдүй оюутан залуусдаа хөрөнгө оруулалт хийдэг байгууллагууддаа баярлалаа.